МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: УЧИТЕЛИТЕ СА НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТОР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

10.05.2019

„Важно е да давате знание, но още по-важно е да научите децата да учат през целия си живот“. С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна към гостите на конкурса на Синдиката на българските учители (СБУ) „Учител на годината”. По думите му от мотивираните, иновативни и креативни преподаватели, зависи развитието и бъдещето, както на младото поколение у нас, така и на цялото общество.

За първи път от повече от половин век образованието е изведено като основен приоритет на държавната политика, каза министър Вълчев. Правителството поетапно изпълнява поетия ангажимент за двойно увеличение до края на мандата на учителските заплати и повишаване на  социалния статус на учителите. И през втората година на управлението има нарастване с 20% на доходите на преподавателите, с което те надхвърлят вече средните за страната. Подкрепата ще продължи с помощта на различни финансови инструменти, за да се гарантира наличието на добри учители за всички ученици, независимо къде живеят.

В тази насока е и необходимостта от прилагането на нови методи на преподаване, добави министърът, които да утвърждават възпитанието на ценности като толерантност, съпричастност и солидарност, уважение към другите, отговорност към себе си и обществото, в което младите хора растат.

Министър Вълчев определи учителите като най-важният фактор за изграждане на добър пример в класната стая. „От вдъхновението на такива като Вас зависи утре най-добрите ученици да избират учителската професия и да се завръщат в училище“, каза още той.

Качеството на образованието зависи и развитието на педагогическите специалисти. Затова заедно с нашите партньори от СБУ Министерството на образованието и науката предлага програми за квалификация, както и нова национална програма, която ще стимулира създаването и обмяната на успешни иновативни практики в училище. Целта на тези мерки е всеки ученик да получи качествено образование и екипът на МОН ще продължава да полага всички усилия, за да подкрепя учителското съсловие, защото най-важното предизвикателство на съвремието е да създаде бъдещия гражданин – честен и трудолюбив човек, родолюбец, човек със знания, умения и стремеж към непрекъснато развитие.

Председателят на СУБ д-р ик.н. Янка Такева подчерта доброто сътрудничество на социалните партньори с МОН и също посочи като основна цел на професионалистите в сферата на образованието изграждането на младите поколения като пълноценни граждани.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“