НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО СТАРТИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ИНСПЕКТОРИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Начало » Последни публикации

15.05.2019

Лого на Националния инспекторат по образованието

Националният инспекторат по образованието започва процедура за провеждане на обучения на външни инспектори за 2020 година.

Те ще преминат в две фази, в които кандидатите ще се учат да прилагат т.нар. „Рамка за инспектиране и практикум“. Съгласно документа външният инспектор трябва да познава процесите и дейностите в училищата и детската градина и тяхната логика. Освен това е необходимо да притежава задълбочени знания за оценяването, управлението на качеството и качеството в учебните заведения.

Целта на инспекциите, които се правят, е да бъдат разбрани и анализирани резултатите от тези проверки и да се използват като възможност за развитие на училището и детската градина.

Оценката трябва да бъде дефинирана и направена на основата на определени инструменти и критерии и да е напълно обективна.

Това се постига чрез използването на научните методи и начини за анализ, които са в основата на инструментите за събирането и интерпретирането на данни, без да оставя впечатлението на случайни или субективни заключения.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 20 май до 07 юни 2019 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2. Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да намерите на интернет адрес - https://nio.government.bg.

През учебната 2018/2019 г. Националният инспекторат по образованието разработи критерии и индикатори за реда на провеждане на инспекциите. Извършено бе пилотно инспектиране в детските градини и училищата във всички административно-териториални области, като целта бе да се изследва и анализира цялостния процес на инспектирането.

Същевременно с това бяха успешно обучени външни инспектори, които притежават компетентности и увереност за провеждането на всички дейности, свързани с инспекция на детска градина или училище.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“