ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО Е НАЙ-СИГУРНИЯТ ИНСТРУМЕНТ СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

Начало » Последни публикации

01.06.2019

Снимка на Деница Сачева - заместник министър на образованието и науката на форум за медийна грамотност: Медийната грамотност изисква децата да бъдат научени да се ориентират в потока от информация, да пресяват по-надеждната информация и да я анализират.

Образованието е универсалният отговор на всички предизвикателства. Намираме се в ситуация, в която всички обществени очаквания са насочени към образователните системи в света. Това заяви заместник-министър Деница Сачева по време на дискусия за фалшивите новини.
 
Тя посочи, че няма по-сигурен инструмент за защита от фалшивите новини от образованието. Там, където свършват границите на образованието, започва полето на влияние на дезинформацията, каза Деница Сачева. По думите ѝ невежеството е бизнес за милиони и реформите във всички образователни системи срещат изключително голяма съпротива на много и различни нива.

Ако говорим за добро и зло в света, ще кажа, че доброто вярва, че образованието е отговора, но злото смята, че образованието е инструмент, заяви Деница Сачева. По думите и днес образователната система у нас е обект на силни дезинформационни процеси, на митове и легенди, което се отразява върху възможностите на институциите за промяна. Тя даде за пример съпротивата в гетата, която срещат екипите за обхват на децата в детска градина и училище.

Затова в българското образование е заложена медийната грамотност като тема в часовете по гражданско образование в последните два гимназиални класа, наред с теми като корупция, безопасност на движението по пътищата и др.  Медийната грамотност изисква децата да бъдат научени да се ориентират в потока от информация, да пресяват по-надеждната информация и да я анализират.
 
Предвидени са и обучения на ученици във всички възрасти и учители по медийна грамотност в бъдещите проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Друга стъпка в тази посока е обвързване на учебните програми с компетентностите от Европейската рамка за дигитални компетентности.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“