МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ОБУЧАВАМЕ УЧИТЕЛИТЕ ДА СЪЗДАВАТ ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ

Начало » Последни публикации

03.06.2019

„В бъдеще учителите ще разчитат на повече източници на информация и знание, а не само на учебниците. По проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще дадем възможност те да създават електронно образователно съдържание – презентации, уроци, клипове и др., които да са достъпни онлайн. Предвидили сме и обучения как да се подготвят тези ресурси“. Това обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред учителския колектив на Първо ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Гълъбово. Той допълни, че по проекта са заложени и средства за оборудване на около 10 000 класни стаи с проектори и други пособия за т.нар. фронтално обучение.

В училището учат предимно деца от уязвимите групи, като според учителите всички посещават редовно учебните занятия. Министър Вълчев им благодари за работата по механизма за приобщаване на учениците в образователната система. „Това е една от най-важните задачи пред обществото – да обхванем децата и те да посещават редовно училище. Вие сте най-важни, защото това е резултат от вашия труд“, подчерта той.

По време на посещението си Красимир Вълчев посети Професионалната гимназия по енергетика и електротехника, където над 200 ученици се обучават в специалности като „Автомобилна мехатроника“ и „Топлоенергетика“. Пред учителите министърът посочи, че все повече квалификацията ще се прави съвместно с бизнеса и припомни, че стъпка в тази посока е новата национала програма „IT бизнесът преподава“. Тя предвижда учителите да се възползват от стаж във високотехнологични компании и да обогатяват знанията и уменията си.

По-късно министърът уважи празника по случай 141 години от създаването на Второ ОУ „Христо Ботев“ и беше гост в СУ „Васил Левски“. Там той присъства на иновативен урок по история за деца от V клас. Училището използва електронни дневници, в които се вписват оценките и присъствията на децата. Красимир Вълчев сподели пред преподавателите, че се обмисля в следващите години МОН да финансира закупуването на електронни дневници за всички училища. „Неоходим е по-голям акцент в начина на преподаване и търсенето на креативност у учителя. Той трябва да привлече интереса на децата и да ги направи участници в процеса – да търсят информация и да я анализират“, заяви още той.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“