ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ С 3D ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕРЕН СОФТУЕР В ПОПОВО

Начало » Последни публикации

12.06.2019

В кабинети, оборудвани с модерен софтуер и 3D технологии, ще се обучават децата със специални образователни потребности в Попово. Базата е към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Търговище и е обновена със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Сградата беше открита от заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева.

Тя разполага с кабинет на логопеда и рехабилитатора на слуха и говора, където ще се ползват различни диагностични инструменти – рейтингова скала за оценка на детското развитие, диагностика и превенция на езика, както и тестова батерия за дислексия на развитието. Благодарение на този кабинет ще може да се прави реална оценка на комуникативните нарушения на децата и да се изготвят индивидуален план за логопедична терапия и план за цялостната подкрепа. Стаята за психологическа и невро терапия е оборудвана с арт-терапевтични материали, антистрес играчки, емоционални карти и табла, както и с високотехнологични системи за невротренинг и аудиовизуални системи. С тях под формата на игра детският мозък се учи да функционира нормално.
В модернизираното звено има още кабинет за работа по метода на Монтесори, кабинет за групова терапия със сензорни пътеки, музикални инструменти и различни пособия за игра, кабинет за готварство и домакински умения, в който освен готвенето децата могат да се научат да плетат, да шият, да отглеждат растения и др. В залата за отдих децата ще могат да работят със смартдъска и четири работни станции, 3D VR очила за добавена реалност и друг софтуер, като целта е да развиват уменията си.

„Благодарение на финансирането на приобщаващото образование и на усилията на директорите, ресурсните учители и специалистите политиките на МОН дават реален резултат. Децата разкриват неподозирани възможности, а родителите им получават подкрепа“, заяви на откриването заместник-министър Деница Сачева. Тя допълни, че до края на следващата година предстои да стартират два проекта по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". По единия ще могат да се закупуват технологии и образователни приложения за деца със специални образователни потребности. Другият ще подкрепя политиките за приобщаващо образование. Той ще е на стойност 30 млн. лв. и ще достигне до 15 000 деца.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“