ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА УЧАСТВА В НАГРАЖДАВАНЕТО НА ГИМНАЗИИ И ФИРМИ С ПРИНОС КЪМ ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ДОМИНО

Начало » Последни публикации

13.06.2019

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и посланикът на Швейцария Мюриел Берсе Коен връчиха отличия на фирми, търговски камари и професионални гимназии за приноса им за въвеждането на дуалното образование по българо-швейцарския проект ДОМИНО. Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище бе отличена за това, че има най-голям брой ученици в дуално обучение спрямо общия брой ученици в училището. От 379 ученици 226 са учат и работят, което е 60 %. Награда получи и Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов” в Казанлък, която първа се включва в проекта през 2015 г. Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” в Пловдив и Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” в Ямбол са водещи в категорията „най-голям брой професии и специалности (спрямо общия брой професии и специалности, преподавани в училището). В тези училища над 80 % от преподаваните специалности са вече в дуална форма. За най-голям принос в популяризирането на дуалното обучение бе отличена Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” в София.

Като най-активна регионална търговска камара в осъществяване на връзката между бизнеса и училищата за въвеждане на дуалното обучение бе определена Търговско-промишлена палата в Стара Загора. Браншовата камара по дървообработване и мебелна промишленост също бе отличена за своята дейност. Фирма с най-голям брой ученици-стажанти в дуалното обучение на трудов договор спрямо общия брой работещи във фирмата е "AC/DC" в Плевен. Фирма, назначила на постоянна работа най-много ученици след завършване на дуално обучение, е "Арсенал" АД в Казанлък. За осигурени най-добри социални придобивки за учениците бе наградена "ЧЕЗ Разпределение България" АД. За най-активно участие в изработването на нови учебни планове и програми за дуално обучение бе посочена "Албена" АД. Швейцарската фирма с най-голям брой ученици в дуалното обучение е "Нестле България".

Отличените получиха грамота и предметна награда-символ на доминото, изработена от Антон Георгиев, учител от професионална гимназия-партньор по проекта.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“