ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСЕТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИМУНОЛОГИЯ КЪМ БАН

Начало » Последни публикации

23.07.2019

Заместник – министърът на образованието и науката Карина Ангелиева се срещна с ръководителя на Департамента по имунология на Института по микробиология при БАН доцент Андрей Чорбанов и неговия екип от млади изследователи.

Това стана в „Лабораторията по експериментална имунология на института“. В рамките на работната среща те обсъдиха предизвикателствата, пред които е изправена българската наука, както и някои от проблемите на българските учени и начините за справяне с тях.

В лабораторията се правят редица клинични изследвания с цел превенция и лечение на различни заболявания. Доцент Чорбанов и екипът му имат сериозни успехи в развитието и тестването на модели, свързани с възможното лечение на болести като алергия, автоимунни заболявания – системен лупус, ревматоиден артрит, мултиплена склероза, диабет и туморни заболявания.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“