ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА “SHARE-ERIC ”БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

23.07.2019

Да се правят инвестиции и изследвания в областта на социалните науки е важно, защото тe са полезни за обществото. Радвам се, че България вече е част от SHARE-ERIC България и че в Националната пътна карта за научна инфраструктура имаме център, който ще изследва социалните тенденции и предизвикателства, пред които сме изправени.  Смятам, че ключът към посрещането на предизвикателства е знанието, а информацията, която тези проучвания ни дават, помага да влияем на процесите положително“.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на официалното откриване на Научноизследователски център “Share – Eric”- България.

“Share” е международно изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа. През 2004 година по проекта започва интервюирането на хора над  50 години и събиране на информация за техния икономически, социален и здравен статут. Срещите се правят с едни и същи хора на всеки две години, колкото е възможно може по- дълго.

Хиляди изследователи от цял свят използват тези анонимизирани данни за своите изследвания. Техните анализи се използват за политически реформи, икономически прогнози и законодателни текстове, в основата са на научни книги и статии, академични лекции, експертизи и публикации в медиите. Данните са безплатни и напълно достъпни.

Според специалисти, на базата на тези проучвания учените ще имат възможност да идентифицират предизвикателствата и да помогнат на хората в достигането на по-добро качество на живот.

„Институтът за изследване на обществата и знанието“ при Българската академия на науките е координатор на проекта за България, който се финансира от Министерството на образованието и науката по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г.

Новосъздаденият център ще осигури възможност за приложна работа на изследователи и студенти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“