ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИНОВАТИВНИ МЕДИКАМЕНТИ

Начало » Последни публикации

30.07.2019


Медицинският университет в Пловдив събра учени и представители на бизнеса на информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти. Там те получиха практически съвети как да се включват в научни проекти и да реализират публично-частни партньорства в рамките на инициативата.

Форумът се организира от Министерството на образованието и науката, Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.
Инициативата за иновативни медикаменти е създадена с цел подкрепа за разработването на по-качествени и по-безопасни медикаменти за пациентите.

Научните изследвания в рамките на програмата следват приоритетите на научните изследвания в здравеопазването на ЕС, както и основните приоритети в лекарствената политика на Световната здравна организация.

До момента са реализирани 121 проекта с 2254 участници и са създадени над 7000 научни продукта.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“