ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО НОВИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ ПЕТЪР БЕРОН И ВИХРЕН

Начало » Последни публикации

01.08.2019

Фонд „Научни изследвания“  обявява началото на конкурсите по Националните научни програма „Петър Берон и НИЕ. Наука и иновации с Европа“ и „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН).

Общата цел на програма „Петър Берон и НИЕ“  е да ускори кариерното развитие в български висши училища и научни организации на учен с международно признати резултати.

Програма “Вихрен” ще подкрепя водещи изследователи и учени с високи постижения, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма

За финансиране на проекти по „Петър Берон и НИЕ““ са предвидени 1 235 000 лв. Бюджетът на всеки проект ще зависи от продължителността му. Той може да е в рамките на 5000 лв. месечно. 

Бюджетът за финансиране на проекти по програма „ВИХРЕН“ е 1 500 000 лв., от които 1 425 000 лв. са за финансиране на проекти и 75 000 лв. за оценка на предложенията.

Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като ще се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които включват различни области на науката, както и изследвания, които въвеждат нетрадиционни и иновативни подходи и изобретения.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.09.2019 г. Повече информация за програмата, насоки и документи за кандидатстване ще намерите на уебсайта на ФНИ.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“