ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЪЛГАРИЯ ИМА СИЛНИ ТРАДИЦИИ В ИНЖЕНЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

24.09.2019

Снимка: заместник-министърът на образованието и науката инж.Таня Михайлова присъства на официалното откриване на новата академична година в Техническия университет София

 

Страната ни има силни традиции в инженерното образование и изборът да продължите обучението си в такива специалности е много добър. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката инж.Таня Михайлова се обърна към преподавателите, студентите и гостите на Техническия университет София по време на официалното откриване на новата академична година във висшето училище днес. Тя пожела на студентите да постигнат професионалната си реализация в България. Ректорът проф. дтн инж. Георги Михов също подчерта в словото си дългогодишните академични традиции и успехи на висшето училище.

През настоящата година е налице засилен интерес към Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ), в който местата за първокурсници са изцяло запълнени. Нараства и броят на желаещите за обучение в Електротехническия и Енергомашиностроителния факултет.

ТУ-София заедно с филиалите си в Пловдив и Сливен има 2500 новоприети студенти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“