ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В КАВАРНА

Начало » Последни публикации

17.09.2012

На 17 септември 2012 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова участва в тържественото откриване на новата учебна година в СОУ „Стефан Караджа" в гр. Каварна.

По-късно тя удари първия училищен звънец в Началното училище „Братя Миладинови” и поздрави учениците и учителите с първия учебен ден, като им пожела да бъдат здрави и трудолюбиви през цялата година, за да могат да се поздравят с успех в края на годината. Петя Евтимова подари на училището специален звънец и връчи поздравителен адрес от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.

Същия ден от 14 часа заместник-министър Евтимова поздрави участниците в ХІV Симпозиум по ядрено-магнитна спектроскопия на страните от Централна и Източна Европа (CEUM 2012), организиран от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“