ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: РАБОТИМ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Начало » Последни публикации

02.10.2019

„Министерството на образованието и науката е в процес на стартиране на нова процедура за модернизиране на университетите. Тя ще разполага с бюджет от 50 милиона лева от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще подпомага процеса на актуализиране на учебния процес, подбряване подготовката на преподавателите и въвеждане на дигитални инструменти и съдържание във висшите учебни заведения.“

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на среща от серията "Masterclass work" 4.0, която се проведе във Велико Търновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тя се организира от КНСБ съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика и бе посветена на предизвикателствата, които поставя дигитализацията пред пазара на труда.

Ангелиева посочи, че с тази програмата се цели да се стимулират нашите университети да бъдат предприемчиви и иновативни, така че да отговорят на динамиката на икономиката и пазара на труда в страната и в света. По думите трябва оттук насетне университетите да имат ясна стратегия за насърчаване на научни изследвания и практическото образование, което реално ще бъде основата за разходите на иновативна икономика в регионите.

„Без развитие на науката и хора с умения за работа с големи данни и изкуствен интелект няма да се справим с предизвикателствата на дигиталната трансформация“, коментира заместник-министърът. Тя подчерта и проблемът с т.нар „фрагментация“ на университетите, които са затворени общности и не общуват помежду си. „С промените в Закона за висшето образование предлагаме реално да се подобри проблемът с прозрачността на университетите, за да станат видими за обществото и да се споделят добрите им резултати“, заяви Ангелиева и призова висшите учебни заведения да създават повече партньорства с бизнеса и синдикатите.

Заместник-министърът припомни, че тази година е ключова за висшето образование, защото ще се очертае визията му за следващото десетилетие. В своето обръщение президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че всеки работещ трябва да получи базови дигитални умения.

Според заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинава заради технологиите ще се преструктурират цели сектори, както и нуждата от работна сила. По думите й заради променящите се условия на пазара на труда около 40% от работодателите в Европа изпитват затруднения при набирането на кадри. „Затова дългосрочното решение на тази тенденция е през образователната система“, която да подготви младите за новите професии“, коментира Русинова.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“