ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: НЕОБХОДИМО Е РАННО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

01.11.2019

Ранно кариерно ориентиране за учениците от пети до седми клас, среща на професионалните гимназии, висшите училища и бизнеса. Този акцент постави заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на образователния форум „Кариерно развитие и професионално израстване“ в Плевен. Той е част от „Дните на отворени врати“ у нас, които се провеждат в рамките на Европейската седмица на професионалните умения. В разговора с учениците Таня Михайлова подчерта колко е важен изборът на професия.

Над 100 ученици участваха във форума, организиран от РУО-Плевен съвместно с Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и ЦСОП „П.Р.Славейков“. Електромобил и мобилна лаборатория, представени от екип от АЕЦ „Козлодуй“, предизвикаха голям интерес сред учениците. Пред тях бяха представени и възможността за участие в стажантски програми на Централата. Ученици от професионалните гимназии и деца от Центъра за специални образователни потребности представиха своите професии чрез демонстрации пред ученици от основните училища и прогимназии в град Плевен.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“