ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС И НАУЧЕНОТО В УЧИЛИЩЕ Е МНОГО ВАЖНА

Начало » Последни публикации

14.11.2019

"Връзката между реалния бизнес и наученото в училище е много важна", заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, която заедно със заместник-министъра на земеделието Лозана Василева присъства на откриването на кампанията на Министерството на земеделието, храните и горите в партньорство с Министерството на образованието и науката под надслов: „Супер фермер“. Целта е учениците от професионалните гимназии по селско стопанство да се срещнат с успели фермери, както и да се осъществи връзка между учениците и бизнеса. Михайлова посочи, че в селското стопанство има сериозен недостиг на кадри, а за учениците е важно да знаят, че професионалното образование дава възможност веднага да се реализираш.

Кампанията предвижда през първия учебен срок повече от 300 ученици от направленията – фермер, техник на селскостопанска техника, агроекология и др., да посещават стопанства на земеделски производители. Стартът бе даден в село Петърница. Домакин на учениците от професионалната гимназия „Проф. Иван Иванов“ в Долни Дъбник бе 38-годишната собственичка на овцеферма Галина Мирчева.
"Вратите ми са широко отворени за подобни инициативи, защото смятам, че децата са нашето бъдеще и трябва да се стимулират да учат нещо, което е важно за страната ни. А работодателите трябва да подкрепяме учениците, защото животновъдството е важен отрасъл", каза Мирчева. Тя е животновъд по професия, учила е в професионалната гимназия в Долни Дъбник. Завършила е и Стопанската академия в Свищов. Има магистратура „Агробизнес“ с квалификация „Биоземеделие“. Галина разказа на учениците, които учат в нейното училище, как се отглеждат агънцата, за технологиите, които се използват. Тя смята, че този поминък за България трябва да бъде развит.

Кампанията на МЗХГ съвпада и с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението. В рамките на инициативата ще се проведе конкурс на тема: „Моето стопанство“, в който участниците ще представят своята идея за започване на бизнес.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“