МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ НОВ ЦЕНТЪР С ИНОВАТИВНО НАУЧНО ОБОРУДВАНЕ

Начало » Последни публикации

15.11.2019

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри Център за съвременна микроскопия в Института по молекулярна биология на Българската академия на науките. С новото иновативно оборудване ще се правят фундаментални и приложни научни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите. Модерната микроскопска система „Andor Dragonfly“ е сред най-новите технологии за микроскопски наблюдения, които предлагат възможности за изучаване на живи клетки чрез суперрезолюция. Центърът е част от консорциума Euro-BioImaging, в който участват 14 европейски държави. Той осигурява свободен достъп на нуждаещите се изследователи до най-съвременна техника за биомедицински изследвания, като се ръководи от принципите за най-високо качество. Учени представиха дейността, която ще се извършва в новооткрития център и запознаха министъра с проектите, по които се работи в института – стабилност на генома, молекулярно-биологични процеси, биология на стареене, социалнозначими заболявания при човека, фармакология, екология. На събитието присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, председателят на БАН академик Юлиан Ревалски, журналисти. Институтът по молекулярна биология е основоположник и водеща научна институция в областта на молекулярната биология, която се ползва и с международна известност. Центърът за съвременна микроскопия се финансира от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“