БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА МОГАТ ОТНОВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ

Начало » Последни публикации

27.11.2019

Европейската комисия публикува втора покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейки университети“.

Предвижда се през следващата година бюджетът за свързването на висши училища в европейски университетски мрежи да бъде увеличен до 120 млн. евро, с които да се финансират 24 алианса. Кандидатстването е до 26 февруари 2020 година. През 2019 г. бяха отпуснати 85 млн. за финансиране на 17 консорциума, сред които обаче не бе включено нито едно българско висше училище. След първата покана в Брюксел бе проведена конференция и осигурената възможност за обмяна на опит и добри практики, както и създаването на контакти между български и чуждестранни висши училища.

Партньорствата в рамките на инициативата „Европейските университети“ предполагат разработването на дългосрочна визия, която да осигури по-качествено висше образование за студентите от държавите в Европа. Младите хора ще могат да пътуват и учат в различни висши училища, като ще получават европейска диплома, която би им гарантирала реализация във всяка от държавите, където са се подготвяли. Според министъра на образованието науката Красимир Вълчев свързаността в мрежи ще направи нашите училища по-разпознаваеми, ще им даде възможност да приемат и повече чужди студенти.

Поканата можете да намерите ТУК.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“