ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ УЧЕНИЦИ ПОМАГАТ ЗА ПРОМЯНАТА В КЛАСНАТА СТАЯ

Начало » Последни публикации

28.11.2019

Предизвикателствата пред образованието са много, но трансформацията в класната стая не е едностранен процес. Учениците също участват със своите стремежи и цели, любопитство и желание за новото. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова се обърна към участниците в научната сесия на Ученическия институт на БАН. Тя подчерта, че заниманието с наука в извънучебно време изисква развитие на личностни качества – правилно разпределяне на личното време, определяне на целите и лишаване от различни ежедневни изкушения. Заместник-министър Таня Михайлова поздрави учениците и техните научни ръководители, че заедно правят наука.

В рамките на конкурса учениците представяха своите изследователски проекти и ги защитаваха пред научно жури. Защитени бяха проекти в областта на математиката, информатиката, живописта и пластичното изкуство, роботиката, биоразнообразието, вирусологията, историята и българския език. Заместник-министър Таня Михайлова специално благодари на учените от БАН, които помагат на учениците да обогатяват и задълбочават знанията си, като провеждат изследвания самостоятелно. По този начин те придобиват умения за ученепрез целия си живот. По думите й Министерство на образованието и науката оценява подкрепата на учените за провокиране интереса у учениците и затова конкурсът е част от „Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците“ на МОН.

Ръководителят на проекта „Ученически институт на БАН“ академик Петър Кендеров подчерта, че е важно младите хора да имат умения да извличат знания сами и да ги подреждат, но също и да могат да представят своето изследване. Той посъветва участниците да не се притесняват от критичните бележки в рецензиите, които получават, защото те са най-важното нещо за развиването на аналитичното мислене и напредъка на разработките им.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“