МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В ЦЕННОСТИ ГАРАНТИРАТ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

Начало » Последни публикации

29.11.2019

 
В глобализиращия се свят все по-нарастващият океан от информация прави много по-трудно ориентирането за децата, учениците и младежите. Днес образованието и възпитанието в ценности от най-ранна възраст са както отговор на това предизвикателство, така и фундамент, който гарантират по-добър и хармоничен живот за бъдещите поколения. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в рамките на конференцията „Ролята на образованието за насърчаване на фундаменталните ценности на ЕС“.
 
Министър Вълчев подчерта, че именно ценностите, възпитанието и образованието се явяват основата, която позволява да се запази човешкото в човека.  Според него образователната система трябва да засили взаимодействието си в работата с родителите по отношение на възпитателната работа. Той добави, че учителите са и ще продължат да бъдат най-важния фактор в тази система и именно това е причината правителството да поддържа предприетите мерки за увеличаване на техните възнаграждения, които трябва да достигнат и поддържат стойности от около 120% от средната работна заплата за страната. Същевременно повишението на възнагражденията води и до повишаване на очакванията към резултатите от възпитателната работа и образованието, добави министърът.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“