МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ГРАЖДАНСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЩЕ ПРЕДПАЗЯТ ДЕЦАТА ОТ МАНИПУЛАЦИИ

Начало » Последни публикации

13.12.2019

„Проблемът на 21-век ще е, че все повече машини ще се опитват да управляват хората. Затова образователните системи трябва да дадат на децата нивото на граждански, социални и хуманитарни компетентности, което да им позволи да взимат правилните решения. Те трябва да могат да ориентират в информацията и да имат критично мислене, за да не бъдат манипулирани.” Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на форум за гражданското образование и изграждането на ценностната система у младите хора, организиран от Синдиката на българските учители. Според министър Вълчев това ще се случва през възпитанието на ценности и дигиталната медийна грамотност. Той акцентира, че училището в партньорство с родителите трябва да възпита децата в уважение и толерантност и да ги подготви да бъдат добри граждани, активни на пазара на труда през следващите 50 години.

Министърът каза, че децата трябва да бъдат възпитани преди всичко в национална принадлежност, коeто не противоречи на европейските и глобални ценности. „Днес живеем във време, в което имаме много фактори на средата, които работят в обратна посока. Децата придобиват много повече информация от екраните, отколкото от училището. Затова трябва да възпитаме децата на граждански ценности”, посочи още министър Вълчев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“