ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: КАЧЕСТВЕНАТА ПРОМЯНА МИНАВА ПРЕЗ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

04.02.2020

„Днес всички са фокусирани към образованието, защото е ясно, че всяка качествена промяна може да стане единствено и само чрез качествено образование“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на ремонтираната сграда на над 100-годишното Средно училище „Георги Бенковски“ в Тетевен.

„ Обновяването на българското училище означава запазване на традициите и осигуряване на съвременна образователна среда. Едно училище не е само сграда, едно училище се изгражда от учителите и учениците, от тяхната воля и амбиции, от тяхната упоритост, стремеж към знания и мечти“, каза още заместник-министър Михайлова.  Тя посочи, че новата сграда предполага и нови отговорности към учениците - те трябва да я пазят, защото средата, в която учат и се развиват, е от голямо значение за тях. По думите й учениците не просто трябва да знаят, а те трябва да могат да покажат своите знания, да формират умения, които ще им помогнат да се реализират в живота. Това е невъзможно без подкрепата на учителите до тях. Те са тези, които трябва да предадат на учениците си стремеж към знанието и увереност при изявяването им.

Заместник министър Михайлова благодари на ръководството на училището и на общината за това, че са използвали всяка възможност да обновяват училищната среда в града. На учениците тя пожела успех и подари книги за училищната библиотека.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева изрази благодарност на ръководството на гимназията и на министерството за съдействието сградата на най-голямото училище в Тетевен да бъде обновена.

Цялостният ремонт включва топлоизолация, смяна на дограмата, подмяна на покрива,  вътрешна изолация и обновление на всички класни стаи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“