МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КУЛТУРАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОМЕНЯ БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Начало » Последни публикации

20.02.2020

Иновациите са възможност за промяна на културата на преподаване и начин училищата да станат по-желано място за децата. Това е най-положителният резултат – все повече училища осъзнават, че подкрепата за креативните и иновативни учители, е предпоставка да провокират интереса за учене у децата и да подобряват резултатите си. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на научноизследователския анализ на обмена на Националната програма „Иновации в действие“. В нея участваха 529 училища, от които 270 иновативни и 259 неиновативни. По думите на министър Вълчев полезното е, че иновациите водят до това училищата да работят заедно, да си взаимодействат, да са свързани. В рамките на програмата са направени 774 посещения между училищата.

Министърът отбеляза и друг положителен момент - големи учителски екипи от различни специалисти работят заедно и създават нови учебни програми. Вече има създадени 20 нови учебни предмети, свързани с дигитализацията, интердисциплинарно обучение, позитивна педагогика и гражданско образование. Това ще доведе промяна на традиционната педагогическа практика, заяви ръководителят на екипа от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, направил мониторинг на програмата, проф. д-р Галин Цоков. Обменът и споделянето на добри практики стимулират създаването на мрежи от иновативни училища и мултиплициране на иновациите, подчерта проф. Цоков. На третата година откакто училищата кандидатстват за статут на иновативни, мрежата се разраства – първоначално са били 184, след това – 290, а през последната учебна година са 395. В МОН са постъпили за оценяване нови 205 проекта.

Създаването на мрежи от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит ще ни помогне и по-бързо да въведем компетентностния подход в обучението и да създадем онези ключови умения на учениците, които ще ми помогнат да се адаптират и реализират в променящия се свят, каза министър Вълчев. Той отбеляза, че вече има училища, които прилагат по няколко различни иновации. По думите на проф. Цоков прилагането на иновации и споделянето на практики променят ролята на учителя, който става създател на ново учебно съдържание. Другата роля на обмена на иновации е нов модел на своеобразна „квалификация на място“, в реална образователна среда.

Според авторите на мониторинга споделените технологични и педагогически иновации са свързани с водещи световни образователни тенденции като конструктивизъм, компетентностно-базирано обучение, интердисциплинарност в обучението, проектно-базирано обучение, училище в облака.

Министър Красимир Вълчев съобщи, че и през следващата учебна година се предвиждат средства, с които да се финансира оборудване на класни стаи и на лаборатории, които да позволят практическо обучение по природни науки.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“