ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: УЧИТЕЛИТЕ ИМАТ ВАЖНА РОЛЯ ЗА ОБЩЕСТВОТО

Начало » Последни публикации

26.02.2020

Обмяната на добри практики между учители в рамките на междуучилищната квалификация бе акцент в разговора на заместник-министъра на образованието Таня Михайлова с екипа в ОУ „Васил Левски“ в троянското село Борима. По думите на зам.-министъра професионалното израстване на учителите ще им даде самочувствие в работата. Тя подчерта, че ролята на учителите е много важна за обществото, което се нуждае от образовани и добри граждани. В час за самоподготовка в Борима Таня Михайлова разговаря с учениците за готовността им за националното външно оценяване, както и за възможностите да продължат образованието си.

Зам.-министър Таня Михайлова и учителите в средното училище в Черни Осъм обсъждаха как би могло да се популяризира уникалната професия на планински водачи, в която обучават ученици. По думите на зам.-министъра смисълът на професионалното образование е да дава реализация на учениците.

Заместник-министър Михайлова разговаря и с учителите в СУ “В. Левски“ в Троян.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“