БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В КВАНТОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Начало » Последни публикации

28.02.2020

„Квантовите технологии и изчисления трябва да са сред приоритетите за интегриране на европейските научни изследвания и иновации. Обединяването на иновативните таланти и ключови заинтересовани страни в тези области може да вдъхнови много млади хора в Европа да започнат кариера в науката“.
Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на официалната церемония за подписването на Декларацията за сътрудничество за интегрирана сигурна квантова комуникационна инфраструктура на Европейския съюз,
Декларацията бе подписана и от Румъния и Австрия. В церемонията участва и Тиери Бретон, който е европейския комисар по вътрешния пазар.
По думите на заместник-министър Ангелиева тази декларация ще бъде двигател за нови партньорства в Европа отвъд добре познатите региони и граници с голямо въздействие върху света и бъдещия просперитет и сигурност на обществата.“
Тя припомни, че България вече инвестира значителни средства в тази сфера чрез финансирането на изграждането на ЦК КВАЗАР по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в размер на 13 500 000 лв и допълни, че участието в сътрудничество в рамките на декларацията ще даде повече възможности на българските учени да участват в проекти по следващата Рамкова програма „Хоризонт Европа“, Програма „Цифрова Европа“ и др.

Страните членки, които подписаха Декларацията, ще проучват заедно с Европейската комисия и Европейската космическа агенция развитието и внедряването на интегрирана квантова комуникационна инфраструктура за следващите десет години. Тя трябва да осигури сигурното предаване и съхранение на публична и частна информация в целия ЕС, чрез използването на квантови технологии.
Очаква се изпълнението на поставените цели да има положително въздействие върху научния и технологичен капацитет на ЕС в киберсигурността и квантовите технологии, както и върху индустриалната конкурентоспособност.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“