БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В КВАНТОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Начало » Последни публикации

28.02.2020

„Квантовите технологии и изчисления трябва да са сред приоритетите за интегриране на европейските научни изследвания и иновации. Обединяването на иновативните таланти и ключови заинтересовани страни в тези области може да вдъхнови много млади хора в Европа да започнат кариера в науката“.
Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на официалната церемония за подписването на Декларацията за сътрудничество за интегрирана сигурна квантова комуникационна инфраструктура на Европейския съюз,
Декларацията бе подписана и от Румъния и Австрия. В церемонията участва и Тиери Бретон, който е европейския комисар по вътрешния пазар.
По думите на заместник-министър Ангелиева тази декларация ще бъде двигател за нови партньорства в Европа отвъд добре познатите региони и граници с голямо въздействие върху света и бъдещия просперитет и сигурност на обществата.“
Тя припомни, че България вече инвестира значителни средства в тази сфера чрез финансирането на изграждането на ЦК КВАЗАР по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в размер на 13 500 000 лв и допълни, че участието в сътрудничество в рамките на декларацията ще даде повече възможности на българските учени да участват в проекти по следващата Рамкова програма „Хоризонт Европа“, Програма „Цифрова Европа“ и др.

Страните членки, които подписаха Декларацията, ще проучват заедно с Европейската комисия и Европейската космическа агенция развитието и внедряването на интегрирана квантова комуникационна инфраструктура за следващите десет години. Тя трябва да осигури сигурното предаване и съхранение на публична и частна информация в целия ЕС, чрез използването на квантови технологии.
Очаква се изпълнението на поставените цели да има положително въздействие върху научния и технологичен капацитет на ЕС в киберсигурността и квантовите технологии, както и върху индустриалната конкурентоспособност.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“