МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЯКА ИДЕЯ ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ЦЕННА

Начало » Последни публикации

04.03.2020

Всичко, което помага за провокиране на интереса на учениците - промяна на класната стая и използване на нови технологии, е много ценно. Училищата, които са създали модерна среда за провеждане на образователния процес, трябва да участват активно с идеи при общественото обсъждане на стандарта за физическата среда, който е предложен от МОН.

За това апелира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след откриването на иновативна класна стая в 81-во училище „Виктор Юго“ в София. Там ученици, учители и родители, с помощта на партньори от висши училища, са създали един различен кабинет. В него са обособени две зони – за работа с интегрирани знания от природни науки и математика, и зона за дискусии. Пред министъра учениците показаха как отделни екипи изпълняват задачи и после с обмяна на решенията чрез свързани компютри провокират връстниците си. Класната стая е без фронтална дъска, с възможност учителите по различни предмети да са сред всички екипи. Всяко работно място е оборудвано с отделен екран.

Това всъщност е прилагането на компетентностния подход в образованието – създаване на умения и провокиране на мислене с използването на модерни технологии, казаха от училището. Министър Красимир Вълчев съобщи, че все повече средства ще се инвестират от държавата и от европейски фондове в създаването на лаборатории и кабинети, благодарение на които ще се провокира интереса на учениците.

Тема на разговорите с учителите бяха въпроси, свързани с приобщаващото образование, работата с родители и прилагането на нови методи на преподаване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“