СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ ПОДКРЕПИХА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Начало » Последни публикации

08.06.2020


Обучение в електронна среда да може да се осъществява по време на извънредни обстоятелства и допълнително обявени неприсъствени/неучебни дни, обсъдиха партньорите в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието. Това е една от промените, които МОН ще предложи, както и регламентирането на възможността до 20% от учебните часове по различни дисциплини да се провеждат дистанционно. По време на заседанието беше отчетен приносът на учителите и директорите на училищата за реализираното обучение в ситуацията на пандемия, както и успешно организираните и проведени държавни зрелостни изпити. Социалните партньори се договориха за сформирането на работни групи, които да изготвят промени в наредбите, касаещи учебно-изпитните програми и оценяването на резултатите от обучението на учениците, които трябва да влязат в сила за завършващите по новите учебни програми през 2021/2022 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“