НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ (НАЦИД) ЩЕ ИЗДАВА Е-APOSTILLE НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ 15 ЮНИ 2020 Г.

Начало » Последни публикации

12.06.2020

Националният център за информация и документация (НАЦИД) започва от 15.06.2020 г. да издава е-Apostille на образователни документи.

Очаква се чрез използването на съвременни технологии за издаване на Apostille и надграждането на електронния Регистър значително да се съкрати времето за издаване – до 8 работни часа, да бъде намалена цената, както и да се гарантира истинността на документите и да се елиминират възможностите за фалшификации. Електронната услуга позволява също бързо и лесно потвърждаване на Apostille от държавата по местоназначение, улеснява се разпространението на публични документи в световен мащаб, намалява и рискът от загуба на документи чрез тяхното съхраняване и предаване по електронен път. Освен това всяка заинтересована институция или лице може лесно да проверяват истинността както на хартиените, така и на е-Apostille в електронна среда.

През последните три години са издадени 72 432 бр.

Apostilles. е-Register е достъпен онлайн на https://apostille.bg/

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“