56 787 СЕДМОКЛАСНИЦИ СЕ ЯВИХА НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА

Начало » Последни публикации

17.06.2020

56 787 седмокласници се явиха на Националното външно оценяване по математика. Кандидат-гимназистите решаваха тест от 23 задачи.

Резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 29 юни.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“