МОН ПРЕДОСТАВИ НАД 1 200 000 ЛЕВА ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Начало » Последни публикации

16.06.2020

Министерството на образованието и науката (МОН) предостави 1 223 983 лева на община Костинброд за осигуряване на цялостното функциониране на възстановителния център за деца и младежи с онкохематологични заболявания. За реализацията на проекта беше подписан договор между Министерството на образованието и науката и общината.

В центъра ще се предоставя рехабилитация и психологическа подкрепа за деца и младежи след тежко лечение с химиотерапия или лъчетерапия. Подкрепа ще получат и техните семейства, за които периодът на лечение също е изключително труден.

Средствата се отпускат по проект на администрираната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В дейностите на проекта е заложено и разработване на национална методология за интегрирани психологически и социални услуги от работещите в центъра специалисти, както и изготвяне на програма за обучение на персонала, който ще предоставя възстановителните грижи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“