МОН ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

01.07.2020

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи на представители на общините Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца подписаните договори за финансиране на младежките центрове, намиращи се на тяхна територия.

Грантовете за изпълнение на договорите са на обща стойност 3 787 354 евро. 30% от средствата ще се използват за реконструкция и разширение на материалната им база, а останалата част за надграждане на цялостната дейност на младежките центрове. Дейностите по реализацията на проектите стартират от днес.

Чрез финансирането ще се осигури по-широк обхват на подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални образователни практики, както и индивидуализирани услуги за социално включване на младежи от уязвими групи. За реализирането им ще бъдат наети допълнително младежки работници и медиатори, които ще преминат обучение в съответствие с изискванията за качествена работа и образователно посредничество. Услугите в младежките центрове са достъпни за всички млади хора.

Финансирането се предоставя чрез управляваната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ ЕИП). Младежките центрове бяха изградени в предишния програмен период със средства по администрираната от МОН програма „Деца и младежи в риск” на ФМ ЕИП.

Договорите бяха връчени на Йордан Йорданов – кмет на община Добрич, Калин Каменов – кмет на община Враца, Георги Титюков, зам.-кмет на община Пловдив и Иванка Сотирова – зам.-кмет на община Стара Загора.

В приветствените си думи към тях, министър Вълчев подчерта, че младежките центрове успешно реализират дейността си и за краткото си съществуване изградиха ефективен модел за работа с младежи.
От своя страна, представителите на четирите общини благодариха на Министерството на образованието и науката за възможността в настоящия програмен период да надградят и разширят както материалната база, така и цялостната дейност на младежките центрове на своята територия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“