СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА БИО-БАЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ

Начало » Последни публикации

16.07.2020

„За първи път реализирахме мащабни инвестиции през пътната карта за научна инфраструктура и националните научни програми, опитваме се действително да изведем цялата верига на знанието – от предучилищно и училищно образование до научните изследвания“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на полагане на символична първа копка за изграждането на научноизследователски комплекс към Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив.
Тя посочи, че за да живеем в екологично чиста страна и да водим здравословен начин на живот зависи преди всичко от света на биологията, земеделието, растениевъдството, но най-вече от изграждането на цялостен облик на една нова биоикономика. Според нея със създаването на научноизследователския комплекс градът има реален шанс да се превърне в регионален научноизследователски хъб за биоикономика.
Зам.-министър Ангелиева подчерта, че за развитието на науката и иновациите трябва да се търси обединение и партньорство в политическия спектър, местната власт и бизнеса. Плодовете от инвестициите в науката винаги идват доста по-късно и не зависят от работата на един управленски мандат, но без иновации и раждането на нови продукти бизнесът ни трудно ще се конкурира в глобалния пазар, каза още тя и припомни, че благодарение на усилената работа на правителството многократно бяха увеличени средствата в областта на науката чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Реализацията на центъра се осъществява по проект „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“. Тя включва изграждане на нова сграда и закупуване на високотехнологично оборудване. Комплексът ще има административен корпус с офиси, семинарни зали и лаборатории с прилежащи специализирани помещения, както и две високотехнологични оранжерии. Основната цел е налагането му като водещ в областта на растителните науки както в България, така и на световно ниво. Срокът за изпълнение на дейностите е до 31 юли 2023 г, а стойността на проекта е 29 998 861 лв. Средствата са по процедура „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма „Хоризонт 2020” и са осигурени от приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“