МИНИСТЪР ИГНАТОВ: БЪЛГАРИЯ Е МАЛКА ПО ТЕРИТОРИЯ, НО Е МНОГО СИЛНА КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН ЦЕНТЪР В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Начало » Последни публикации

02.08.2012

На 2 август 2012 г. министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов посети Националния природонаучен музей към БАН. Преди да се запознае с новостите в експозицията и фондовете на музея, министър Игнатов аргументира визитите си в институти на БАН с подготвянето на проект за оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той сподели: „Аз съм тук, за да потвърдя това, което казах и преди няколко дни. България, независимо от кризата, продължава да бъде лидер като образователен и научен център в Югоизточна Европа. Имам за цел да укрепя още повече този сектор. Секторът се укрепва по няколко начина: с по-добро финансиране, с по-добра организация, с повишаване на авторитета на всичките тези институции. През последните три години осъществихме доста реформи в сферата.“

Министър Игнатов изтъкна значението на Националния природонаучен музей, който е една изключителна съкровищница за България. Той подчерта, че това се отнася за цялата институция Българска академия на науките и добави: „Стъпка по стъпка ние трябва да укрепим този сектор и да го развиваме, защото това е не само наша национална гордост, но е и елемент на националната ни сигурност и мощ. Защото България може да е малка по територия, обаче е много силна като образователен и научен център.“

„За мен е добър знак интересът на Министерството на образованието, младежта и науката в лицето на министър Игнатов към Националния природонаучен музей към БАН“, заяви директорът на музея проф. д-р Николай Спасов. „Смятам, че от гледна точка на едни предвиждания за бъдещето на науката и на образованието това е добре дошло. Правилно е министерството да се интересува от Националния природонаучен музей, защото това е институция, която съществува вече 123 години. Музеят, който е най-старият в България, е и най-богатият природонаучен музей на Балканите. Имаме около милион единици, фондовете му имат изключителни ценности за науката. Ние имаме изключително ценни експонати, които освен научна имат образователна и културна стойност.“ Проф. Спасов сподели идеите си за по-нататъшно развитие на музея не само като научно, но и като образователно и културно средище. Той връчи на министър Игнатов програма за развитие на музея с оглед решаване на проблеми, свързани с поддържането на колекциите и на фондовете му. Самата среща проф. Спасов определи като първата от поредицата успешни инициативи, с които МОМН и БАН ще си сътрудничат в областта на науката и образованието, за постигане на стратегическите цели на Оперативните програми за подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, повишаване нивата на заетост, производителност, достъп до качествено образование и учене през целия живот и научноизследователската дейност в страната.

По време на обиколката на научната институция министър Игнатов бе придружен и от проф. д-р Евгений Николов, заместник-председател на БАН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“