32 УЧИЛИЩА ЩЕ ОБНОВЯТ КАБИНЕТИТЕ СИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Начало » Последни публикации

04.08.2020

32 профилирани гимназии и средни училища от 17 области са класирани за финансиране по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“. Общата стойност на проектните предложения възлиза на 1 405 964 лв. Максималната сума за проект е 53 000 лева, но има и проекти на по-ниска стойност.
Модулът от настоящата национална програма е насочен главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети и лаборатории в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Подобренията се състоят в ремонт, изграждане, реконструкция и обновяване на кабинети, включително и обзавеждането им с интерактивен дисплей, безжична научна лаборатория Labdisc, базиранa на STEM практически научни дейности, специализирани лабораторни пособия по биология, физика и химия.
Класираните училища притежават екип от учители с опит при прилагане на учебни програми за профилирана подготовка по физика, химия и биология. Те реализират партньорства с висши училища и колежи при разработване на учебни програми за профилирано образование по съответните предмети. Ремонтираните кабинети и лабораториите ще могат да се използват от училищата и за общообразователната подготовка по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“