85 УЧИЛИЩА ЩЕ ОБЗАВЕДАТ СТАИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

Начало » Последни публикации

04.08.2020

85 училища ще получат финансиране на обща стойност 795 165. 87 лева по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Целта на програмата е да подпомогне училищата да обзаведат стаи за дейности по интереси, както и за закупуване на съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.
56 са класираните училищни проекта за начален етап, а 29 – за гимназиален и прогимназиален. Максималната сума за проект е 10 000 лева, но има и проекти на по-ниска стойност.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“