ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ ЕК ЩЕ АКТУАЛИЗИРА ПЛАНА СИ ЗА ЦИФРОВО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

14.08.2020

През септември ЕК ще започне актуализация на плана си за действие в областта на цифровото образование.

Инициативата цели да подкрепи образователните институции на държавите членки на ЕС и е част от общия план за възстановяване след кризата, породена от разпространението на Ковид-19.

С публична консултация с всички заинтересовани страни, която съдържа набор от въпроси, ще се направи анализ на изпълненото досега и ще се планират следващите стъпки, които да гарантират качествено и приобщаващо образование в ерата на цифровите технологии.

В онлайн консултациите са включени темите за въздействието на епидемията от Ковид-19 върху образователните системи, очакванията на учители, родители и ученици за подобряване на обучението в електронна среда, мнения, препоръки.

В обсъжданията могат да участват учители, ученици, родители, представители на образователни институции, представители на публичния сектор и бизнеса.

Онлайн въпросникът ще е достъпен на всички официални ЕС езици до 4 септември 2020 г. на уебсайта на ЕК (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation).

Пандемията от Ковид-19 доведе до повсеместно затваряне на училищна и университети, за да се ограничи разпространението на вируса. Повече от 100 милиона учащи и преподаватели в световен мащаб са засегнати от този проблем.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“