МОН ПРЕДЛАГА ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ДА ОТПАДНАТ В ОЩЕ 8 СПЕЦИАЛНОСТИ

Начало » Последни публикации

23.09.2020

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага таксите за обучение в още 8 специалности да отпаднат. Предвижда се тези специалности да бъдат добавени в Списъка на защитените, както и професионално направление „Здравни грижи“ да се включи в Списъка на приоритетните професионални направления. Това в заложено в проект за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане.

През юни с Решение на Министерския съвет от такси бяха освободени първокурсниците от 8 професионални направления и 8 защитени специалности. Целта е да се насърчи обучението в тези области и това да помогне за подготовката на висококвалифицирани специалисти, необходими за икономическото и общественото развитие на страната.

Включването на професионалното направление „Здравни грижи“ като приоритетно ще гарантира по-голям брой на местата за субсидирано от държавата обучение в специалност „Медицинска сестра“. Предложението е в синхрон с политиката в областта на здравеопазването за кадрово обезпечаване на сектора.

Предложените за нови защитени специалности са „Африканистика“, „Класическа филология“ и „Ядрена техника и ядрена енергетика“, които се изучават в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ и „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ – в Университета по хранителни технологии – Пловдив. Предлага се защитени да станат още специалностите „Топло- и ядрена енергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Техническия университет – София, „Металургия“ в Химико-технологичния и металургичен университет – София, „Корабостроене и морска техника“ в Техническия университет – Варна, както и „Технология на дървесината и мебелите“ в Лесотехническия университет – София“.

За компенсиране на разходите, свързани с освобождаването от такси, за първия семестър на академичната 2020/2021 година МОН ще предостави 37 145 лева за сметка на предвидените разходи в бюджета за 2020 г. За 2021 г. средствата ще бъдат планирани по бюджетите на съответните висши училища. Очакванията са над 7 000 студенти от 15 държавни висши училища да се обучават в осемте защитени специалности и в новото приоритетно направление.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“