МОН ОБЯВЯВА ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ЗА МАГИСТРИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ И ЗА ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Начало » Последни публикации

20.10.2020

 

Министерството на образованието и науката обявява първото класиране за българските кандидат-студенти, българи, живеещи извън България, както и за граждани на Република Северна Македония, които ще се обучават в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършено висше образование в български държавни висши училища през учебната 2020 -2021 година.

В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите трябва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“