ПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА МЛАДЕЖТА

Начало » Последни публикации

25.07.2012

На 5 април 2012 г. Народното събрание на Р България прие Закона за младежта.

В изпълнение на Закона, Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за определяне на национално представителните младежки организации в страната, съгласно чл. 25, ал.2, т.2 от Закона за младежта.

Предстои и създаване на Национална информационна система за младежта с пълна база данни за младежките организации в страната, съгласно чл. 44, ал. 2, т.1 и чл. 45 от Закона за младежта.

В тази връзка организациите, желаещи да кандидатстват за включване в списъка на национално представителните младежки организации в страната, трябва да подадат своите документи в Министерството на образованието, младежта и науката в срок до 24.09. 2012 г.

За включване в Националната информационна система за младежта срокът за подаване на документи е 31.12.2012 г.

Формуляри на заявления за:

  • вписване в списъка на национално представителните младежки организации в страната 
  • вписване в Национална информационна система за младежта

Формуляр-описание на дейността на организация на територията на страната 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“