ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Начало » Последни публикации

28.10.2020

В изпълнение на Меморандума за сътрудничество, подписан от министъра на образованието и науката на България и от държавния секретар за образование, научни изследвания и иновации на Швейцария, правителството на Швейцария за втори път ще предостави стипендии на млади изследователи за академичната 2021-2022 г. за докторантури, пост-докторантури и научни изследвания.

Програмата за стипендии и академичен обмен има за цел да стимулира партньорството между двете страни за подкрепа на млади учени, за повишаване на тяхната квалификация и насърчаване на кариерното им развитие и реализиране на високи академични постижения. Тя се провежда от Центъра за академични изследвания в София (ЦАИ) със съдействието на Министерството на образованието и науката на България.

Докторантурите за академичната 2021-2022 г. ще се провеждат в десетте швейцарски обществени университета и в двата Федерални технологични института на Швейцария. Пост-докторантурите и научните изследвания ще са насочени към висококвалифицирани учени, завършили магистърска степен от всички академични области, както и за млади лекари.

Предлагат се стипендии и в областта на изкуството.

Подборът на стипендиантите се извършва на три етапа - по документи, чрез интервю през втората половина на ноември. Предложенията ще се одобряват от Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

Документите на кандидатите от България ще се подават в Центъра за академични изследвания до 1 ноември 2020 г., а крайните резултати ще бъдат обявени през май 2021 г. През изминалата академична година 7 стипендианти по Програмата реализираха успешно своите научни планове и отчетоха резултатите от работата си през месец юли тази година. Още информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Центъра за академични изследвания - София (www.cas.bg), както и на интернет страницата на швейцарската Федерална комисия за стипендии (www.sbf.admin.ch)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“