248 УЧИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА”

Начало » Последни публикации

11.11.2020

248 училища ще се включат в националната програма „Бизнесът преподава” през настоящата учебна година. По програмата се предвижда представители на бизнеса да участват в учебния процес в училище, както и учители да се обучават в конкретни фирми, свързани с предмета по който преподават. За включване в обученията, провеждане на съвместни събития и командировъчни на участниците МОН осигурява финансиране за училищата.

Желаещите да участват в програмата представители на бизнеса бяха регистрирани в платформата на програмата по предложение на петте национално представителни работодателски организации в България – Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Съюз за стопанска инициатива.

Списъците на одобрените по програмата проекти са публикувани на интернет страницата на МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“