МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: МЕРКИТЕ В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ЩЕ СПОМОГНАТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

13.11.2020

През последните години направихме преход към компетентностния подход – придобиване не само на знания от децата и учениците, но и на умения. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на публична дискусия, посветена на първия стълб от Националния план за възстановяване и устойчивост - "Иновативна България”.

В него са предвидени 2,4 млрд. лева за иновации, образование, наука и индустрия, като 650 млн. лева са заложени за изграждането на образователна STEM среда в над 1600 училища. Със 712 млн. лева ще бъде модернизирана материалната база на 740 училища и 450 детски градини. Ще заработи и нов фонд, който ще разполага с 410 млн. лева за финансиране на науката и иновациите.

Според министър Вълчев STEM центровете са модел на учене в развитите европейски страни, затова не трябва да се разглеждат само като възможност за подобряване на материалната база. „Този модел включва развиване на комплексни умения в областта на математиката, природните науки и дигиталната креативност. В кабинетите ще има лаборатории, центрове за иноватори и изследователи, работилници по роботика и др.“, посочи той. Модернизацията на физическата среда също е много важна, защото влияе на мотивацията за учене и подпомага формиране на отношението на децата към света. През следващите десетилетия предстоят още по-големи дигитални трансформации и в тази връзка подготовката на учениците в областта на дигиталната креативност е ключова.

Министър Вълчев добави, че в Националния план за възстановяване и устойчивост на страната е предвидено и развитие на професионалното образование чрез подобряване на ученически общежития и бази за практическа подготовка.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че мерките в сферата на образованието, науката и иновациите не са заложени само в настоящия план, като за тях се очаква финансиране както от държавния бюджет, така и от бъдещи оперативни програми.

Планът за възстановяване и устойчивост цели да подпомогне икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията Cоvid-19. Мерките и реформите в него ще допринесат за растежа на икономиката, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“