ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАУЧЕН ОБМЕН SCIEX ЗА ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Начало » Последни публикации

27.07.2012

На 27 юли 2012 г. от 10:00 часа, в Огледалната зала на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) организира информационно събитие, на което докторанти, постдокторанти и техните ментори ще се запознаят с условията за участие в предстоящия седми конкурс в рамките на швейцарската програма за научен обмен с България. Събитието има за цел да повиши информираността на кандидатите за изследователски стипендии преди предстоящия конкурс, чието начало е 1 септември 2012 г. и с краен срок 1 ноември 2012 г.

Програмата за научен обмен между Швейцария и държавите-членки на Европейския съюз (Sciex-NMS-CH) е инструмент за насърчаване на изследователски екипи, които включват членове от 10-те нови страни-членки на Европейския съюз (България, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения) и Швейцария. По този начин им се предоставя възможност да извършват своите проучвания в сътрудничество с изследователи от швейцарските изследователски институции.

Основна цел на програмата за научен обмен е да се установи партньорство, което е насочено към развитие в дългосрочен план на индивидуалния изследователски потенциал, насърчаване на иновативността и научния прогрес, както и създаване на трайни професионални връзки.

Sciex осигурява изследователски стипендии за времевия диапазон от 6 до 24 месеца за докторанти и от 6 до 18 месеца за постдокторанти.

По време на събитието лично г-жа Од Пактон, програмен директор на Конференцията на ректорите на швейцарските университети, Управляващ орган на програмата Sciex, ще направи презентация, която ще засегне основните параметри и изисквания на програмата.

Изисквания към кандидатите, определени от Комитета за наблюдение и оценка

За постигане на целите на програмата, а именно подкрепа за обещаващи млади учени в началото на своята кариера, са приети следните правила за подбор на кандидатите:

  1. за докторантска стипендия – могат да кандидатстват докторанти, зачислени най-рано една година след получаване на магистърска степен;
  2. за постдокторантска стипендия – се допускат кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска степен. Датата на защитата на дисертацията е от решаващо значение.

ВАЖНО – Новини от последния Комитет за наблюдение и оценка

Според едно от последните решения на Комитета за наблюдение и оценка, органът, имащ отговорността да извършва финалната класация на проектите, кандидатите за докторанти и постдокторанти, които вече са взимали стипендия за научни изследвания в рамките на програмата за научен обмен, нямат право да кандидатстват втори път в тази програма. Решението се отнася само за кандидатите изследователи, а не за техните ментори.

Необходими стъпки за кандидатстване

  1. Намиране на ментор (ръководител от швейцарски университети или научни центрове)
    * Ако нямате вече създадени контакти с учени и изследователи от Швейцария, може да използвате информацията, публикувана на сайта на програмата: www.sciex.ch . Налице е списък с приемащите швейцарски институции, от които имате възможност да изберете своя ментор и да установите контакт с него. 
  2. Подаване на документи – осъществява се онлайн. На сайта на програмата ( www.sciex.ch ) има рубрика Кандидатстване, в която са представени формулярите за кандидатстване заедно с ръководство за тяхното попълване.

Списък на българските научни институции, акредитирани да обучават докторанти

  • Селскостопанска академия
  • Български висши училища
  • Българска академия на науките
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“