СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МОН, СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ И СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДВИЖДА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Начало » Последни публикации

25.11.2020

Ръководствата на държавните висши училища ще се стремят от догодина да увеличават началните размери на основната работна заплата за академичните длъжности от научно-преподавателския състав. За „асистент“ началният размер е 1300 лв., за „главен асистент“ – 1400 лв., за „доцент“ – 1500 лв. и за „професор“ – 1600 лв. Ще се стремят и към повишаване на началните размери на основните работни заплати за длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност - за „преподавател“ - 1260 лв., а за „старши преподавател“ – 1350 лв.

За това се споразумяха Министерство на образованието и науката със Съвета на ректорите, Националния браншов синдикат „Висше образоване и наука“ към КНСБ, Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“. Целта е да се осигурят възможности за развитието на академичния състав в държавните висши училища, мотивиране на младите научно-преподавателски кадри и създаване на условия за тяхното кариерно израстване. Минималните заплати имат сигнално значение за младите преподаватели.

Системата на висшето образование е силна, когато най-добрите студенти стават преподаватели. Те трябва да бъдат подкрепени. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след подписването на Споразумението. По думите му във висшите училища първо трябва да се увеличава основната заплата и после допълнителните възнаграждения. Той отбеляза, че висшите училища се ангажират също да възлагат всяка седмица задачи на студентите, за да учат повече, както и да се завиши текущия контрол.

Споразумението предвижда да се регламентира минимална норма преподавателска работа за аудиторна заетост не по-малко от 300 часа годишно, като изключение се допуска при изследователските висши училища, където нормата може да бъде и по-малка. Не може да има преподаватели без норма, не следва да се получава заплата в такива случаи. Това е основание за освобождаване на преподаватели, смята министър Вълчев. По думите му системата на висшите училища трябва да се оптимизира. Има специалности и магистърски програми, които са губещи. Училищата поемат ангажимент да ги намалят, да оптимизират вътрешния си персонал, коментира министър Красимир Вълчев.

Според Споразумението ректорите би трябвало да прекратят трудовите правоотношения с хора, които са над 68-годишна възраст, заемащи академични длъжности, като броят на лицата, заемащи такива длъжности, на възраст 65-68 години, не трябва да надвишава 5% от академичния състав. В Споразумението е заложено намаляване и на числеността на административния персонал в държавните висши училища. Министър Вълчев заяви, че в бюджета за догодина, както и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са заложени повече средства за висше образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“