МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ УЧАСТВА В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЕС

Начало » Последни публикации

03.12.2020

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в неформална видеоконференция на министрите на образованието на държавите членки на Европейския съюз. Те обсъдиха темата за оформяне на Европейското образователно пространство и следващата стратегическа рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението – „Пътят напред“.

Министър Вълчев изрази своята увереност, че в центъра на качественото образование стоят учителите и допълни, че България ще продължи с усилията за повишаване на привлекателността на учителската професия. Той заяви готовността на страната ни за сътрудничество относно постигане на целите на единното европейското образователно пространство. По думите му партньорството между държавите членки в областта на образованието изисква цялостен подход, който да гарантира надграждане и взаимосвързаност на политиките в сектора.

Министър Вълчев посочи, че висококачественото, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, трябва да е съобразено с националните образователни традиции и приоритетите на държавите. Министрите бяха единодушни, че единствено с качествено образование може да се постигне устойчиво икономическо възстановяване. Те се обединиха и около тезата за необходимост от тясно сътрудничество между образователното и научно изследователското пространство, което според тях ще отвори възможност за развитие на ориентирани към бъдещето научни дисциплини.

Участниците обсъдиха и напредъка на преговорите по Регламента на Програма „Еразъм“ 2021-2027 г. и заключенията на Съвета на ЕС за цифровото образование.

В рамките на онлайн конференцията бе одобрена Декларацията „Оснабрюк“ за Професионалното образование и обучение като средство за възстановяване от кризата, породена от Ковид-19 и преход към цифрова и зелена икономика. С подписването на декларацията държавите членки се договориха за необходимостта от нов набор от политически действия в областта на професионалното образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“