ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ И ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПРИЛАГАТ НОВ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Начало » Последни публикации

18.12.2020

Между Техническия университет в София и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново бе подписано споразумение за сътрудничество  в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

Споразумение за сътрудничество между Техническия университет в София и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново бе подписано в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. За първи път министърът на образованието и науката възлага иновативна задача на училище, която се изразява в създаване на нов модел на обучение в професионално направление „Компютърни науки“.

Иновацията предвижда създаване на нови образователни, тематични направления, които надграждат компетентностите и знанията, уменията и нагласите за професионална реализация на учениците извън задължителните дисциплини. В направленията от модерните области - дигитално предприемачество, киберсигурност и изкуствен интелект ще се създадат изцяло нови учебни програми по учебни дисциплини на две равнища – стандартно и за напреднали.

Обучението по тези програми ще служи за вход в университет и за работа в местни ИТ фирми с получения от учениците сертификат за знания в областта на информационните, комуникационните и компютърни системи и технологии. Преподаватели и представители на ИТ бизнеса ще са в изпитните комисии, пред които ще се явяват учениците.

Целта е ПМГ – Велико Търново да се превърне в център за дигитални иновации и реализация на младите хора, които имат подготовка за работа в ИТ индустрията.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“