УТВЪРДЕНИ СА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“

Начало » Последни публикации

05.02.2021

Нови изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ са утвърдени с нормативни промени, които днес бяха обнародвани и в „Държавен вестник“. С промените се цели реализиране на компетентностния подход както в обучението на учители, така и след това в процеса на преподавателската им дейност и формиране на ключови компетентности от учениците.

Въвеждат се задължителни дисциплини за различните направления в педагогиката. За подготвящите се за детски учители дисциплината е „Предучилищна педагогика“, за началните учители - „Начална училищна педагогика“, а за тези в прогимназиален и гимназиален етап - задължително подготовка по „Компетентностен подход и иновации в образованието“. Бъдещите ресурсни учители ще трябва да изучават „Педагогика на специалните потребности“.

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината „Методики на обучението по…“, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 180 часа за началното училищно образование, вместо досегашните 90 часа.

Обучаващите се във висшите училища бъдещи педагози ще изучават нови дисциплини, а по други ще бъдат увеличени академичните часове.

Промяната на Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител“ е в резултат на доброто сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Съюза на българските учители, които проведоха редица срещи с висшите училища за изготвянето на предложенията.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“