НАЦИОНАЛНИЯТ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 АПРИЛ

Начало » Последни публикации

15.04.2021

Националният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ ще се проведе на 24 април вместо на 15 май. Промяната се налага, тъй като в състезанието участват ученици, които са номинирани след последователно класиране на общински и на областен кръг. Голяма част от тях са изявили желание да участват и на състезанието „Математика за всеки”, което е планирано за 15 май. То се провежда само в един кръг и участниците в него не са известни предварително.

Министерството на образованието и науката взе решение да промени датата на олимпиадата „Знам и мога“, за да могат учениците да участват и в двете състезателни инициативи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“