МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ГОСТУВА В ИНСТИТУТА ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА КЪМ БАН

Начало » Последни публикации

04.07.2012

Министър Игнатов определи Института по металознание като един от добрите примери в България, работещ за изграждане на активна връзка между науката и бизнес сектора. Това, което най-много впечатли министъра на образованието, младежта и науката, бе умението на чл.-кор. проф. Стефан Воденичаров да доведе задълбочените научни изследвания до тяхната пазарна реализация. Като допълни, че останалите научни звена на Академията, въпреки своята насоченост към фундаменталните изследвания, трябва да бъдат по-гъвкави, визирайки Института по металознание. „Смятам, че това е много добър образец!“ – подчерта министър Игнатов.

Директорът на Института по металознание, съоръжения и технологии чл.–кор. Воденичаров изтъкна получените добри резултати от изследванията през последните няколко месеца при работа с материали на алуминиева и на желязна основа. «В сътрудничество с колеги от Русия и от Германия са получени нови материали, като целта е да се търси реализация в български предприятия», допълни чл.-кор. Воденичаров.

Една от темите на разговора засегна изграждането на първия технологичен парк (София Тех Парк) в България, ползващ се с подкрепата на президента на Р България Росен Плевнелиев. В този аспект министър Игнатов уточни, че Министерството на образованието, младежта и науката е определило екип, който да вземе участие в обсъжданията на бъдещата рамка на София Тех Парк.

Чл.-кор. проф. Воденичаров имаше възможност също така да запознае министър Игнатов с ръководения от него проект, насочен към защита на критичната инфраструктура в България от асиметрични терористични заплахи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“