ТРИ ВАРИАНТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

Начало » Последни публикации

27.05.2021

Три са възможните варианти за организация на учебния ден на 4 юни 2021 г. Те се отнасят за училищата, в които на тази дата се провежда държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация.

Първият вариант е директорът на училището да обяви 4 юни за неучебен за цялото училище. Условието е до момента той да не е използвал законовата възможност да обяви до три дни в годината за неучебни.

Допустимо е също директорът да намали продължителността на учебните часове и изпитът да се проведе във време, когато в училището не се провеждат учебни часове.

Ако тези два варианта са невъзможни, директорът би могъл да подаде мотивирано искане до министъра на образованието и науката за дистанционно обучение на учениците, които няма да се явяват на изпит. Това обаче предварително трябва да е съгласувано с Обществения съвет към училището и да има съгласие от родителите на учениците до 12-годишна възраст.

На изпит за придобиване на професионална квалификация се явяват ученици от професионалните гимназии, средните училища и профилираните гимназии, в които има професионална подготовка. 13 306 ученици са подали заявление да се явят на този изпит вместо на втория задължителен зрелостен изпит.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“