МИНИСТЪР ИГНАТОВ ПОЖЕЛА „НА ДОБЪР ЧАС!“ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА“ НА СТОЙНОСТ 1 803 911,71 ЛВ.

Начало » Последни публикации

21.06.2012

Днес, 21 юни 2012 г., министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов присъства на пресконференция по повод започване изпълнението на проект BG161P0009/014 „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в НХА“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

„Поздравявам ректора проф. Светослав Кокалов и цялото ръководство на Националната художествена академия, че спечелиха проекта – един прекрасен проект. Това е и една добра демонстрация как могат да си взаимодействат различните институции. И тук трябва да благодарим на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – заяви при откриването на пресконференцията министър Игнатов и продължи: „Другата хубава новина е, че вчера Министерският съвет одобри постановлението, с което за втора година на практика се осъществява нашият проект за реформа във висшето образование – диференцирано финансиране на системата. Тази година даваме допълнително до 25 процента на най-добрите професионални направления и специалности – подчертавам, че е към бюджета, който вече е отреден.

Нашите планове са за още по-голямо увеличение през следващата година – да въведем система на състезателно финансиране, тоест, осигурен бюджет и оттук-нататък се получава все повече.“

В заключение министър Игнатов пожела „На добър час!“ при изпълнението на проекта.

Ректорът на Националната художествена академия проф. Кокалов представи целите на проекта за осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в сградите на НХА на бул. „Цариградско шосе“ № 73 и на бул. „Г. М. Димитров“ № 100. Той се осъществява по линия на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано развитие“. Операция 1.1 „Социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Регионално развитие“. Като подчерта насочеността на проекта към подобряване на художественото обучение и образователните услуги на студентите посредством въвеждане на мерки за енергийна ефективност, проф. Кокалов изтъкна и друга важна функция – изграждане на достъп за лица с физически увреждания до учебните сгради.

Общата стойност на проекта е 1 803 911,71 лв. От тях финансовият принос на ЕС е 85%, националният принос е 10% и 5% е финансовото участие на НХА.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“